De site over het instrument alpenhoorn
Trillingsleer: pijpen en frequenties
 
Toepassing op de midwinterhoorn
 
 

Een midwinterhoorn is te beschouwen als een korte en ruwe versie van een moderne alpenhoorn. Model 4 lijkt dan de aangewezen kandidaat om toe te passen. Model 3 zal naar verwachting te hoge uitkomsten geven.

 

 
 
 
Op bovenstaande midwinterhoorn heb ik metingen uitgevoerd om dit te testen. Deze hoorn is van binnen minder regelmatig van vorm dan de buitenkant suggereert!
 
De midwinterhoorn is eerst met de traditionele happe (een primitief mondstuk), vervolgens met een professioneel mondstuk aangeblazen.
 

 
 
Afmetingen van de geteste midwinterhoorn:
L: 120 cm
d1: 1,6 cm
d2: 8 cm
a = d1L / (d2  - d1) = 1,6 x 120 / 6,4 = 30
 
Uitkomsten van het onderzoek:
 
 
Frequenties
volgens
model 4
 
d1: 1,6 cm
Tonen
volgens
model 4
 
Frequenties
volgens
model 3
 
d1: 0 cm
Tonen
volgens
model 3
 
 
 
Werkelijk
geproduceerde
tonen
met happe
 
Werkelijk
geproduceerde
tonen
met mondstuk
 

f1 = 131 (Hz)

C3

f = 140

C#3 +

lukt niet

A2 (110 Hz)

f2 = 243

B3 -

2f = 280

C#4 +

B3 -

B3 -

f3 = 372

F#4

3f = 420

G#4 +

F#4 +

F#4

f4 = 506

B4 +

4f = 560

C#5 +

C5

B4

f5 = 643

D#5 / E5

5f = 700

F5

E5

D5 +/D#5 -

f6 = 781

G5

6f = 840

G#5 +

G5 (784 Hz)

lukt niet

 

 

 

 

 

 

 
Bovenstaande meetuitkomsten laten duidelijke conclusies toe:
  • Model 4 voorspelt vrij aardig.
  • De onzuivere vorm (aan de binnenkant) en het effect van het mondstuk zorgen voor afwijkingen t.o.v. de voorspelling.
  • Model 3 geeft te hoge waarden.
  • De geproduceeerde tonenreeks is niet harmonisch.
  • Met een happe lukt (bij deze hoorn) de laagste toon (de grondtoon) niet, ondanks het feit dat deze veel hoger is dan de grondtoon van een alpenhoorn. Dit komt doordat de happe te nauw is. Met een regulier mondstuk (van een bariton) lukt het echter wel.
  • Een regulier mondstuk verlaagt de hogere tonen. Dit effect is hier duidelijk te zien. De 3e toon is iets verlaagd, de 4e ca. een halve toon en de 5e nog iets meer dan een halve toon.
 
© 2007 J. de Ruiter